Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017

( dotyczy zakupu sprzętu technicznego )

I. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego zgodnego ze SIWZ zawartych w załączniku nazwanym „SIWZ”

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.01.2017 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu nazwanym „SIWZ” w odpowiednich rubrykach tj. „Oferowany produkt” oraz „Oferowana cena netto” Oferta powinna być także uzupełniona o: - nazwę firmy, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - Imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej ofertę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 30.01.2017 do godziny 16.00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.01.2017 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bto.net.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bto.net.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.net.pl oraz poczty elektronicznej,

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ

 

 

Przedłużamy do 30.11.2016 r.  nabór kadr do realizacji projektu na stanowiska:

1. Kierownik naukowy projektu -załącznik
2. Konstruktor -załącznik

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami. 


 

Wyniki z dnia 24.10.2016

Ogłoszenie wyników postępowania na zakup sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego w trybie zapytania o cenę z dnia 17.10.2016.

Zestawienie wybranych ofert zamieszczamy w załączniku PDF tutaj.

Uwagi:

• W zakresie zapytania o dostawę kamery termowizyjnej postępowanie zostaje wstrzymane do momentu sprawdzenia czy zaoferowany sprzęt spełnia praktyczne wymagania pytającego,

• W zakresie zapytania o dostawę „Analizatora mechanicznych parametrów zgrzewu” nie przedstawiono żadnej oferty w zakresie budżetu przeznaczonego na zakup.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016
( dotyczy zakupu sprzętu technicznego )

ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego zgodnego ze SIWZ zawartych w załączniku nazwanym „SIWZ”

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu nazwanym „SIWZ” w odpowiednich rubrykach tj. „Oferowany produkt” oraz „Oferowana cena netto”

            Oferta powinna być także uzupełniona o:

            - nazwę firmy,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - Imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej ofertę,

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 21.10.2016 do godziny 16.00,
  2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 24.10.2016 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bto.net.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bto.net.pl

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

      1 - Cena 100%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.net.pl oraz poczty elektronicznej,

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI

 Formularz SIWZ

Joomla SEF URLs by Artio